logo-vignet-transparant

Altijd 'AAN'

ondernemers-staan-altijd-aan-het-kan-ook-anders

Esther kwam bij mij met burn-out verschijnselen, ze voelde zich ‘op’. Al snel kwamen we er achter dat ze nooit ‘uit’ stond. Ze kon zich de laatste lachbui niet meer herinneren en haar gezondheid stond serieus op het spel…

Overbelast
Tijdens het beschrijven van haar week viel mij op dat daar vaak het woord ‘moeten’ in voor kwam. Haar agenda stond in een gemiddelde week helemaal vol, zelfs in haar zogenaamd vrije tijd. Ook bleek dat wat in haar agenda stond, vaak niet aan bod kwam omdat ze zich liet sturen door de waan van de dag. Met als gevolg dat ze zichzelf dwong alles tegelijk te doen en overbelast was geraakt. Ze had last van concentratieverlies, onrust en sliep slecht. De neerwaartse spiraal was een feit en ze koerste af op een burn out.

Druk = makkelijk
“Waarom doe ik dit?”, vroeg ze. “Omdat het makkelijk is”, realiseerde ze zich na een aantal vragen van mijn kant. Het is veel makkelijker om de omgeving en je inbox te laten bepalen wat je doet dan er zelf over na te denken. Reageren kost minder moeite dan zelf plannen. Dat is de reden dat veel mensen gewoon alles doen in plaats van kiezen. Want een mens is van nature gemaakt om zuinig om te gaan met zijn of haar eigen energie.

Druk = vermijden
We gaan voor makkelijk omdat we anders eigen plannen moeten maken of zelfs ons leven een andere wending willen geven. Dat kost veel meer inspanning dan de gemiddeld vrij onbelangrijke activiteit van mails beantwoorden. Druk zijn, is dus een strategie om niet het extra werk te hoeven doen van ontdekken en nastreven van wat we werkelijk willen. Door altijd ‘aan’ te staan hoeven we  ook niet de teleurstelling te voelen dat we niet méér uit het leven halen. Dat we ons ultieme doel of onze droom niet realiseren.

Druk = een slecht merk, een verslaving, de norm
Esther bekende ook dat ze zich best belangrijk voelde door haar drukte. Zo liet ze aan haar omgeving zien hoe ambitieus, waardevol en gevraagd ze is. Zelfs klagen over de volle agenda draagt bij aan dit merk. Het is verslavend omdat er bij sommige activiteiten zoals berichten checken in ons lichaam het verslavende stofje dopamine vrij komt. En het is de norm, want je telt pas mee als je het druk hebt. Het is kuddegedrag.

Van schaarste naar betrokkenheid
Steeds ‘aan’ staan is een successtrategie die is gericht op meer, meer, en nog meer. Oftewel schaarste. Het is een onzinnige strategie, want uit onderzoeken blijkt dat mensen die streven naar meer geld en status zijn minder gelukkig zijn dan mensen die zich richten op relaties, persoonlijke groei en betekenis hebben voor de samenleving. Dus stop de kick van constante productiviteit en ruil die in voor jouw persoonlijke definitie van succes. Esther koos voor de vreugde van diepe betrokkenheid en is op de weg terug. Richting een gezonder leven.

Ook kiezen voor humor pauzeren en 'UIT' staan?
Bel 06 - 171 036 22 of mail naar welkom@harrijvan.nl

Contact

Praktijkadres:
Oosteinde 25A 1678 HP Oostwoud / Hoorn

 

Daarnaast coachingslocaties in Amsterdam,
Alkmaar, Haarlem en diverse andere plaatsen.

 

Coaching in Dutch and English

 

Tel: 06 - 171 03 622
E-mail: welkom@harrijvan.nl

Netwerken en vergoedingen

Harrijvan Coaching is aangesloten bij diverse coachingsnetwerken, onder andere die van Mentavitalis en Leela.

Marja Harrijvan

Ik coach ondernemers medici en professionals naar een optimale balans privé-werk door hun zelfinzicht te vergroten en hen te inspireren om authentieke en slimme keuzes te maken.

 

Door te werken vanuit de persoonlijke stijl van mensen worden keuzes duidelijker en het behalen van doelen makkelijker. Dat brengt de nodige rust en ruimte waardoor zij van grotere maatschappelijke betekenis kunnen zijn en meer ambities kunnen realiseren.