logo-vignet-transparant

DISC en slim samenwerken

disc-en-slim-samenwerken

Klantbeleving en goede individuele prestaties vragen om uitstekend teamwerk. Wat verstaan de verschillende stijlen onder samenwerken? Hoe gaan ze daarmee om?

Dominante Stijl
Blijft het liefst zelf in controle. Dat botst wel eens met 'samen'. Maar als de ander iets 'te bieden' heeft waar de D wat mee kan dan is samen best een optie. Van gezelligheid tot zakelijk. Is dat 'op' dan is het ook klaar. Volgende. Tip: Kan een waardevol teamlid zijn als hij/zij een persoonlijk doel kan bereiken met de samenwerking.

Interactieve Stijl
Samen en de I Stijl dat is één. In alles. Gewoon gezelliger. Dat geldt ook voor de zakelijke omgeving. Sluit zich heel snel aan bij een groep of netwerk. De verwachtingen of het vertrouwen kunnen dan wel eens een deuk oplopen. Tip: Maak bij de start al de verwachtingen heel concreet.

Stabiele Stijl
Doet dingen ook graag samen, maar niet met en of bij iedereen. Een kleine vertrouwde groep mensen of team is genoeg. Ook zeer loyaal. Vriendschappen en samenwerkingen zijn daarom vaak hecht en lang. Tip: Kan de gezamenlijke plannen goed uitvoeren.

Consciëntieuze Stijl
Kan heel individualistisch opereren. Niet dat deze stijl niets samen wil doen, maar de eisen zijn gewoon hoog. Om 'binnen te komen' bij een C als vriend of als (zaken)partner moet je je eerst bewijzen. Dan zit het overigens goed. Tip: Is een echte kwaliteitsbewaker.

Inzicht in ons gedrag - in hoe we iets doen en waarom we iets doen - helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn.

DISC Persoonlijkheidsanalyses en rapporten gebruik ik vaak in mijn coachingsprogramma's en teamtrainingen. Meer weten?
Bel 06 - 171 036 22 of mail naar welkom@harrijvan.nl

Contact

Praktijkadres:
Oosteinde 25A 1678 HP Oostwoud / Hoorn

 

Daarnaast coachingslocaties in Amsterdam,
Alkmaar, Haarlem en diverse andere plaatsen.

 

Coaching in Dutch and English

 

Tel: 06 - 171 03 622
E-mail: welkom@harrijvan.nl

Netwerken en vergoedingen

Harrijvan Coaching is aangesloten bij diverse coachingsnetwerken, onder andere die van Mentavitalis en Leela.

Marja Harrijvan

Ik coach ondernemers medici en professionals naar een optimale balans privé-werk door hun zelfinzicht te vergroten en hen te inspireren om authentieke en slimme keuzes te maken.

 

Door te werken vanuit de persoonlijke stijl van mensen worden keuzes duidelijker en het behalen van doelen makkelijker. Dat brengt de nodige rust en ruimte waardoor zij van grotere maatschappelijke betekenis kunnen zijn en meer ambities kunnen realiseren.