DISC voor groei in persoonlijk leiderschap

HC DISC Blog

In de doelstellingen of wensen van mijn klanten zit nog veel meer variatie. Voorbeelden waar ondernemers professionals en medici mee komen, zijn het herstellen of voorkomen van burn-out of conflicten, vaststellen wat je werkelijk wilt of groeien in leiderschap. Hetzelfde geldt voor teams, ook daar is een grote verscheidenheid van doelen. Er zijn echter 2 onderwerpen die steeds weer terugkomen en dat zijn gedrag en communicatie. Die twee zijn zeer bepalend voor je eigen welzijn en dat van anderen. Omdat gedrag en communicatie zo complex zijn kan het analyseren daarvan veel tijd in beslag nemen. Om dat te voorkomen werk ik graag met een professionele DISC gedragsanalyse, die al na 15 minuten vragen beantwoorden beschikbaar is. Mijn klant krijgt daarmee meteen belangrijke inzichten waardoor we meteen met de oplossingen aan de slag kunnen. In deze blog vertel ik graag over het nut en de mooie resultaten die ik dagelijks zie.

Het nut van een gedragsanalyse

Het nut is groei in persoonlijk leiderschap door dat we
• Onszelf én anderen beter begrijpen
• Effectiever omgaan met mensen en situaties
• Herkennen en voorkomen van conflicten
• Prettiger samenwerken met anderen
• Prettiger samenleven met anderen

Mensen verschillen van elkaar

Gelukkig maar, dat maakt het leven kleurrijk en dynamisch. Maar hoe komt het dat we ons bij sommige mensen direct op ons gemak voelen en we bij anderen duidelijk op een andere golflengte met elkaar communiceren? Het antwoord is te vinden in onze gedragsstijl. Is die gelijk aan die van de ander dan begrijpen we elkaar met een half woord. Wijkt de gedragsstijl van de ander sterk af van die van ons, dan begrijpen we elkaar niet, omdat die ander zo anders denkt en doet dan wijzelf. Er ontstaat er ruis en miscommunicatie omdat we vanuit ons eigen perspectief onjuiste aannames doen.

Voorbeeld: een huisarts vroeg mij hoe het kwam dat de patiënten zijn behandelingsadvies niet altijd opvolgden. Toen hij op mijn aanraden ging oefenen met het herkennen van de verschillende stijlen en daarop inspeelde kon hij zijn boodschap veel beter overbrengen en volgden zijn patiënten bijna altijd zijn goede raad op. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Als we daar inzicht in krijgen dan kunnen we elkaar beter begrijpen. We kunnen ons afstemmen op de behoeften van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie met die ander harmonieuzer en sterker zijn. Het Persoonlijke Stijl profiel waarmee ik werk, beschrijft jouw specifieke manier van doen. Hoe je handelt en reageert in bepaalde situaties en wat je communicatievoorkeuren zijn. Daarmee kan iedereen zichzelf en anderen beter begrijpen en zijn persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten.

Voorbeeld: Dat doet me denken aan een aantal teams die heb gecoacht. Aanleiding was steeds terugkerende conflicten. Na de stijlanalyse en coaching begrepen de teamleden elkaar veel beter. Nu houden ze rekening met de onderlinge verschillen en komen conflicten nauwelijks nog voor.

Persoonlijke Stijl profiel: 10 hoofdstukken

Hierna geef ik de inhoud weer van het profiel. Hoe zou het zijn om dit allemaal specifiek op jouw stijl en glashelder gerapporteerd te krijgen?

Na de inleiding met uitleg volgt de persoonlijke beschrijving waarin je karakteristieken en drijfveren worden beschreven samen met je talenten.

Hoofdstuk 3 gaat over je persoonlijke groeimogelijkheden zowel in de samenwerking of communicatie met mensen als met taken.

Daarna krijg je uitleg en feedback op je persoonlijke communicatiestijl. Natuurlijk komen hier je sterkten en valkuilen aan bod.

In Hoofdstuk 5 word je persoonlijke Stijl vertaald naar de werkomgeving. Je krijgt concrete aanwijzingen wat ‘werkt’ en wat ‘niet werkt’.

Ook de communicatievolgorde die daarna aan de orde komt is belangrijk. Zeker in de samenwerking en bij leidinggeven is dit vaak een vergeten component die snel verbeteringen kan geven.

Natuurlijk krijg je informatie over de achtergrond van het DISC model.

Een belangrijk onderdeel is je persoonlijke stijlpatronen (H8), waarin je jouw persoonlijke grafieken worden weergegeven van onder andere je natuurlijk en je geleerd gedrag. Dit geeft een schat aan informatie waarmee jij makkelijker beslissingen kunt nemen, ook de moeilijke.

Het deel over zelfbeeld houd je een spiegel voor over hoe je jezelf ziet en hoe je werkelijk bent en welke basisbehoeftes je in het oog moet houden om je optimaal te voelen. Er wordt afgesloten met communicatietips (H10) om goed te communiceren met andere stijlen.

DISC achtergronden

De Persoonlijke Stijl Analyse is oordeelvrij en gebaseerd op het DISC model. Hierna licht ik het verder toe.
De behoefte om menselijk gedrag te begrijpen is al eeuwenoud. Al 400 jaar voor Christus hield de Griek Hippocrates zich bezig met het observeren en begrijpen van menselijk gedrag. In de vorige eeuw heeft vooral Dr. Carl Gustav Jung grote invloed gehad op het typeren van menselijk gedrag.
De psycho-analist Jung is de grondlegger van persoonlijkheidstypering. Begin jaren twintig publiceerde hij ‘Psychological Types’ en onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie. Er zijn natuurlijk nog veel meer verschillen tussen de verschillende stijlen, daarover meer in een volgende blog.

Marston: het DISC model

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Marston op basis van de wetenschap van Jung het DISC model. Hij verrijkte het met zijn eigen wetenschappelijke kennis en bevindingen. Het DISC model is de basis van de Persoonlijke Stijl Analyse. Het is dus al 100 jaar oud en wordt over de hele wereld in alle branches van het bedrijfsleven ingezet voor ontwikkeling, om beter te communiceren en optimaal samen te werken.
Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.
Voorbeeld van mijzelf: Sinds ik de stijlen heb leren herkennen is communiceren zoveel makkelijker omdat ik mij moeiteloos kan aanpassen. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik soms gewoon vraag naar de voorkeuren van de ander. Zo laat ik merken dat ik de relatie belangrijk vindt en de ander voelt zich gezien en gehoord. Een dubbel positief effect.

Natuurlijk en geleerd gedrag

De Persoonlijke Stijl Analyse beschrijft je natuurlijke gedrag. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. Met deze gedragsstijl worden we geboren. Het is onveranderlijk en onbewust. Daardoor voelt het als natuurlijk en geeft het ons de meeste energie.
Eén van de meest interessante onderdelen van de analyse is het geleerde gedrag dat je laat zien in je werk. In de coaching leggen we dat naast je natuurlijke gedrag dan kun je heel duidelijk zien én verder onderzoeken hoe je werk jou energie kost of juist oplevert. Dit is een zeer effectief hulpmiddel om stress op het werk op te sporen en nauwkeurig bij te sturen.

Voorbeeld: Een juriste kwam bij mij met burn-out klachten. Aan haar grafieken konden we zien dat er voor haar op het werk iets niet klopte. Toen ik doorvroeg bleek dat zij op haar vorige werk had geleerd dat ze niet te kritisch moest zijn en haar ideeën beter voor zich kon houden. Dit veroorzaakte een enorm energieverlies omdat ze daarmee haar talenten onderdrukte. Ze is in gesprek gegaan met haar manager en ze heeft een nieuwe functie gekregen waarin ze haar talenten volop kan inzetten. Zowel zijzelf als de werkgever zijn daar heel gelukkig mee.

Meer mogelijkheden

Het interessante is dat er nog meer profielen zijn waarmee je je persoonlijke en zakelijk ontwikkeling kunt verdiepen en versnellen. Voorbeelden zijn het waardenprofiel, interesseprofiel, een profiel voor mensen met een commerciële of verkoopfunctie enzovoort. Daarover een andere keer meer.

(Met dank aan Q4Profiles)

Meer weten?
Bel 06 - 171 036 22 of mail naar welkom@harrijvan.nl

E-Book

gratis-e-boek

Vraag het gratis e-boek aan:
"3 heldere stappen naar balans"
en abonneer je direct op de nieuwsbrief
Voor meer energie innerlijke rust en verbinding

Je ontdekt:
- hoe je stress, fysieke of emotionele pijn en onrust transformeert in balans en voldoening
- wat je kunt doen als je weet dat er meer in je zit
- hoe je alles uit je leven haalt en verder verdiept in je vak

Coaching kan worden vergoed

In sommige situaties wordt coaching vergoed;

Als ondernemer of ZZP’er is zakelijke coaching aftrekken bij de belasting.

Vergoeding is soms mogelijk vanuit de Arbeids-Ongeschiktheids- Verzekering (AOV)

> Vraag hiernaar tijdens een gratis inzichtgesprek

Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor professionele ontwikkeling van de werknemers.

> Vraag hiernaar bij jouw werkgever

Nieuwsbrief

gratis-nieuwsbrief

Volg mij en ontvang regelmatig tips en inzichten over balans, innerlijke rust, verbinding en voldoening

Gratis 30 minuten telefonisch gesprek t.w.v. 97,-

Inzichtgesprek aanvragen

  • Wil jij ook een optimale balans werk - privé door gebruik te maken van je sterke kanten?
  • En daardoor meer betekenen voor de mensen om je heen?
  • Wil je weten wat professionele coaching voor jou zou kunnen betekenen?

Tijdens dit persoonlijke gesprek gaan we in op jouw situatie. Ik stel je vragen om te achterhalen wat je nodig hebt en ik geef je concrete tips waarmee je direct verder kunt.

vraag-inzichtgesprek-aan-blog
libelle magazine artikel harrijvan coaching
Trots op het artikel in “Liefde voor het leven”

Het oog van de orkaan

In het magazine van Libelle Uitvaartbegeleiding vertelt Marja het zeer persoonlijke verhaal over hoe hypnotherapie haar heeft geholpen tijdens haar rouwproces, waarom zij nu zelf hypnotherapeut is en anderen helpt met deze mooie vorm van coaching.

Jouw weg naar vrijheid, voldoening en innerlijke rust

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?
Plan dan een vrijblijvend inzichtgesprek met me in.