logo-vignet-transparant

Samenwerken: Conflicten gaan over relaties en geld

meer-dan-10-jaar-balans

Ik deel graag praktijkvoorbeelden, deze keer van een managementteam in crisis.

Hefboom
Een managementteam van een internationaal bedrijf vroegen mijn advies en begeleiding omdat er regelmatig meningsverschillen voorkwamen die soms hoog opliepen. Door gebrek aan overleg werden nogal eens onnodige kosten gemaakt of zelfs verliezen geleden. De managers hadden sterk verschillende persoonlijke stijlen. Ook in deze situatie versterkten de relationele verschillen en de financiële stress elkaar: ze vormen een hefboom.

Inzicht
Ik gaf hen inzicht in de onderlinge verschillen met een combinatie van een persoonlijke stijl profiel , inhoudelijke kennis, een individueel gesprek en teamtrainingen. Hierdoor begrepen ze elkaar snel beter. Tijdens de trainingen stelde ik hen vragen over hoe hij of zij bepaalde zaken aanpakt, bijvoorbeeld hoe iemand tot beslissingen komt of wat voor hem/haar belangrijk is in een veranderingsproces. Zo kon iedereen ervaren hoe anders de collega is. En dat een andere stijl niet beter of slechter is. Vervolgens leerde ik hen hoe je in de communicatie elkaar tegemoet kan komen.

Verschillen benutten
Na een paar trainingen waren ze zover dat ze de kracht en synergie van de verschillen zagen en konden ze die gaan benutten. Zo betrok de vooruitstrevende (dominante) manager de behoudende (stabiele) collega om tot een beter plan te komen. De "vertraging" die zij ervaarde vond ze een pittige uitdaging maar in een later stadium kon ze duidelijk zien hoe kostbare fouten waren voorkomen en er juist tijd werd gewonnen.

Tijd én geld besparen
Na een poosje kwam ik weer langs voor een verdiepende teambijeenkomst waarin we ook een nieuw teamlid konden meenemen. Toen bleek dat meningsverschillen nauwelijks meer voorkwamen omdat ze vaker en eerder met elkaar in overleg gaan met als gevolg een veel plezieriger werksfeer. Een mooie ontwikkeling. En ze besparen daarmee naast geld inmiddels ook nog tijd.

Ook tijd en geld besparen?
Bel 06 - 171 036 22 of mail naar welkom@harrijvan.nl

Contact

Praktijkadres:
Oosteinde 25A 1678 HP Oostwoud / Hoorn

 

Daarnaast coachingslocaties in Amsterdam,
Alkmaar, Haarlem en diverse andere plaatsen.

 

Coaching in Dutch and English

 

Tel: 06 - 171 03 622
E-mail: welkom@harrijvan.nl

Netwerken en vergoedingen

Harrijvan Coaching is aangesloten bij diverse coachingsnetwerken, onder andere die van Mentavitalis en Leela.

Marja Harrijvan

Ik coach ondernemers medici en professionals naar een optimale balans privé-werk door hun zelfinzicht te vergroten en hen te inspireren om authentieke en slimme keuzes te maken.

 

Door te werken vanuit de persoonlijke stijl van mensen worden keuzes duidelijker en het behalen van doelen makkelijker. Dat brengt de nodige rust en ruimte waardoor zij van grotere maatschappelijke betekenis kunnen zijn en meer ambities kunnen realiseren.